Vil du skrive for Empirix?

Vær med å prege tegneserienorge - bli journalist i Empirix

Empirix er et nettbasert tidsskrift som vil heve den offentlige samtalen om tegneserier i Norge.

Nå utvider vi stallen av frilansere, og søker deg med en skarp penn, mye kunnskap, og evne til å popularisere.

Send en tekstprøve og litt informasjon om deg selv til on.xi1500748882ripme1500748882@neno1500748882jskad1500748882er1500748882 innen 6. august.