Vil du skrive for Empirix?

Vær med å prege tegneserienorge - bli journalist i Empirix

Empirix er et nettbasert tidsskrift som vil heve den offentlige samtalen om tegneserier i Norge.

Nå utvider vi stallen av frilansere, og søker deg med en skarp penn, mye kunnskap, og evne til å popularisere.

Send en tekstprøve og litt informasjon om deg selv til on.xi1516269575ripme1516269575@neno1516269575jskad1516269575er1516269575 innen 6. august.