Vil du skrive for Empirix?

Vær med å prege tegneserienorge - bli journalist i Empirix

Empirix er et nettbasert tidsskrift som vil heve den offentlige samtalen om tegneserier i Norge.

Nå utvider vi stallen av frilansere, og søker deg med en skarp penn, mye kunnskap, og evne til å popularisere.

Send en tekstprøve og litt informasjon om deg selv til on.xi1506442233ripme1506442233@neno1506442233jskad1506442233er1506442233 innen 6. august.