Om Empirix

Tegneserietidsskriftet Empirix ble startet i 2014 av Erle Marie Sørheim, Kristoffer Kjølberg og Håvard S. Johansen.

Empirix har som mål å løfte journalistikken og kritikken om tegneserier i Norge. Dette er like aktuelt i dag som den dagen tidsskriftet vårt ble grunnlagt. Vi mener alle medier må forstås på sine egne premisser, men den offentlige samtalen om tegneserier er bare unntaksvis på samme nivå som den tilsvarende meningsutvekslingen om film, musikk, scenekunst eller litteratur.

Empirix er støttet av Grafill, Fritt ord og Norsk kulturråd, men er redaksjonelt uavhengige. Tegneserienorge er lite, men vi tilstreber å være etterettelige og uten bindinger i alt vi gjør. Der interessekonflikter eller personlige kjennskap likevel kan oppfattes å være en faktor, vil vi alltid opplyse om dette i teksten.

Redaktør for Empirix fra og med oktober 2017 er Walter Wehus. Han kan kontaktes på redaksjonen@empirix.no.

SEND TIL OSS

Anmeldereksemplarer sendes i første omgang digitalt til redaksjonen@empirix.no. Vi tar kontakt for tilsendelse av et fysisk eksemplar om anmeldelse blir aktuelt.

SKRIV FOR OSS

Empirix er alltid interessert i å hente frem nye stemmer. Er du interessert i å skrive for oss, send en e-post til redaksjonen@empirix.no.

FØLG OSS

For nyheter, notiser og en oppdatert kalender over norske tegneseriearrangementer, følg Empirix på Facebook. Du kan også følge oss på Instagram, og abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev. Står det ikke der, er det ikke verdt å vite.